Péntek Orsolya képzőművész és író. Gyerekkora óta a kora középkor és az olasz kora reneszánsz, a tradíciók szimbolikája, a hagyományos táblakép-festészet megújíthatósága és a sorozatok izgatják. Elsősorban a magyar emigráns festők, főleg Hantai Simon festészete volt rá nagy hatással, mellette Gyarmathy Tihamér.

Korai képeit megsemmisítette. Csoportos kiállításokon már a kilencvenes évek közepén részt vett, készített illusztrációkat periodikáknak, foglalkozott portrérajzolással és -festéssel, ám végül nem festőművészként, hanem magyar-történelem szakon diplomázott az ELTE-n 1999-ben, történész hallgatóként elsősorban a magyar és észak-olasz reneszánsz képi kultúrája, szimbolikája, kultúr- és szellemtörténete foglalkoztatta.

Első kötete a Fekete Zongora Kiadónál jelent meg Az őszön egy rőtbarna komondor címmel. Második könyve a Kalligramnál jött ki, ez egy monarchiás családtörténeti trilógia első kötete. (Az Andalúz lányai, 2014.) A második kötet, a Dorka könyve 2017-ben, a harmadik, a Hóesés Rómában 2020-ban jelent meg. Negyedik regénye, a Vénusz jegyében Pécs története. Megírta a magyar fotótörténetet (A magyar fotó, 2018, Látóhatár kiadó.)

Esszéistaként több tanulmányt publikált női írók és képzőművészek életművéről (Rudnóy Teréz, Kövesházi Kalmár Elza, Kádár Erzsébet, Lesznai Anna, Kosáryné Réz Lola), valamint a reneszánsz szellem- és kultúrtörténetéről, írt sorozatot Óbuda múltjáról és a pannóniai római településekről. 

Az írással töltött másfél évtized után Péntek Orsolya 2015 februárjában kezdett ismét festeni. Célja egy olyan világ megalkotása, amelyben a különféle prózai munkákból összeálló gigantikus regény és a képzőművészeti munkák egy része egy struktúrát alkot.

A Velence sorozatban a város színeit, fényeit, vízrétegeit és időrétegeit bontja fel, és építi össze egy állandóan változó látvánnyá, metaképpé, míg a Tarot sorozatban a 22 kártyalaphoz kötődő társadalmi szerepek, tudatállapotok jelennek meg mint absztrakt színnyelvi jelek. A 22 lap mindegyikéből több festmény is készül a lapok (betűk, szerepek) egyes aspektusait figyelembe véve, és kapcsolódik hozzá egy interaktív kiállításmodell is.

A Tarot képek 22 képből álló sorozatát az Esernyős Galériában rendezett egyéni kiállításán építette össze egy hatalmas, 3,5 méterszer 2,1 méteres kompozícióvá 2021 őszén.

Az Elemek sorozata a különféle kultúrák elemtanából és teremtéstörténeteiből indul ki, ez a Karinthy Szalonban volt látható 2023-ban..

2024-ben Virágdinamikák címmel rendezett önálló kiállítást a Croatica kiállítótermében, Budapesten.

 

Díjai: Litera-díj, Békés Pál-díj